Praktikjournal för eldare 2022

Den här journalen ska du fylla i och ha tillgänglig när du söker behörighet hos Transportstyrelsen, tillsammans med blanketten Intyg om fullgjord praktik i traditionsfartyg.

För att praktiken ska vara så givande som möjligt så föreslår SÅF, dock finns inget sådant krav, att den genomförs i mer än ett fartyg med lokala handledare. Varje ångare har sina egenheter och maskinrummen skiljer sig från varandra.

Naturligtvis är det bara de delar som är aktuella på de fartyg du gör praktik på som behöver fyllas i.

Förutom föreskriven praktik ska slutligen handhavandeprov genomföras inför Transportstyrelsens fartygsinspektör vilket innebär en kostnad. 2024 är avgiften för handhavandeprov är 5000 kr + 1700 kr per timme. Kan bli billigare per person om man kan slå sig ihop några stycken till ett och samma tillfälle.

För dig som har en egen ångare men inte behöver söka behörighet hos Transportstyrelsen kan det ändå vara bra att titta igenom journalen och fundera på vilka delar som är aktuella för din del. Kanske kan det vara bra att ha en egen checklista, t ex om du ska introducera någon ny ombord. Den dagen du ska sälja fartyget kan det ju vara bra information till nästa ägare.

2022-08-01-Praktikjournal-for-eldare-datum