Transporthistoriskt Nätverk (ThN)

2012 bildades Transporthistoriskt Nätverk (ThN) som samlar 11 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. 
SÅF ingår tillsammans med föreningar som håller på med flyg, bilar, segelfartyg och tåg. Detta nätverk används för att påverka beslutsfattare.

Arbetets museum är sammankallande. Lite information om ThN hittar du på Arbetsams hemsida

ThN har under lång tid bearbetat regeringsmedlemmar för att vi lättare skall kunna bevara våra veteranfartyg. Politiker har bearbetats i Almedalen, genom uppvaktningar, skrivelser mm. Det har nu givit frukt så långt att saken har utretts av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som föreslår regeringen att besluta om införande av en hänsynsregel som myndigheterna sedan skall tillämpa vid framtagning av regler och anvisningar för att underlätta bevarandet av vårt flytande kulturarv. Motsvarande för järnväg, flyg och vägfordon.
Det gäller fortsatt att påverka beslutsfattare så att kommande tillämpningsregler och anvisningar får den utformning som vi önskar. Regeringen tillsätter sannolikt ett utskott som arbetar fram lagstiftningen. Läs RAÄs utredning på deras hemsida
https://www.raa.se/app/uploads/2018/12/RA%C3%84-2018_1142-Det-r%C3%B6rliga-kulturarvet-KU2017_00942_KL.pdf