SÅFs styrelse efter årsmötet 2022

Kjell Nordeman omvaldes till ordförande på 1 år.

Per Sjöborg, Anne Sofie Eriksson och Harald Jochnick omvaldes på två år.
Håkan Johansson avgick.
Kvarstår 1 år: Anders Svenson och Ulf Gradén.

Till suppleant omvaldes Boris Wall på två år och Jonas Svantesson kvarstår 1 år.