SÅFs styrelse efter årsmötet 2023

Kjell Nordeman omvaldes till ordförande på 1 år.

Omval – Anders Svenson och Ulf Gradén omvaldes på 2 år. Nyval – Jonas Svantesson på 2 år
Kvarstår 1 år: Per Sjöborg, Anne Sofie Eriksson och Harald Jochnick

Till ny suppleant valdes Mikael Eriksson, Boris Wall kvarstår 1 år