Engebret Soot

Fakta om fartyget

Längd24 m
Bredd3,75 m
Byggår1862
VarvNylands mekaniska verkstad, Kristiania (Oslo)
Passagerare30
Maskinstyrka75 Hkr
BränsleVed (gran)

Trafik

Charter i Haldenvassdraget, främst med utgångspunkt från Örje

Allmänt om fartyget

Här har jag kopierat från deras hemsida, får se om jag vid tillfälle får ork och lust att skriva en sammanfattning på svenska.

D/S Engebret Soot har en lang og spennende historie. Historien starter i 1860 da det ble skrevet kontrakt om byggingen av skipet. Prisen var 6000 spesidaler. Båten har byggenummer 1 Nylands Mek. i Kristiania. I 1861 og 1862 bygges den ferdig som byggesett og fraktes deretter til Tistedal der den ble klinket sammen og  sjøsatt i Femsjøen 11. oktober 1862.

Frem til 1877 ble båten brukt som slepebåt for tømmer, og til transport av gods og passasjerer i Haldenvassdraget. Etter en forholdsvis stors ombygging hvor båten fikk innelukket styrhus, baldakin, en relativt rommelig salong nedenunder akter og en liten mannskapslugar i forskipet, gikk Sooten i regelmessig rutetrafikk mellom Tistedal og Skulerud. Først 3 ganger i uken, mens den fra 1880 gikk 6 ganger i uka. Denne ruten tok D/S Turisten over i 1887.  Samme høst kjøper Fløteforeningen  D/S Engebret Soot for 4000 kroner. Allerede i 1888 starter fartøyet sin nye virksomhet med sleping av tømmer og lektere. Soot ble tatt ut av drift i 1926.  Neste epoke for dampbåten starter i 1934, da den ble kjøpt av Gunerius Soot for 1000 kr. Etter diverse utbedringer, skal nå Soot gå som lystfartøy.I 1939 går Gunerius Soot bort, og båten selges videre til Einar Haneborg for 600 kr. Senere samme år trekkes fartøyet delvis på land. Krigen bryter ut, og behovet for slepebåt er tilbake. Fløteforeningen kjøper båten for 2000 kr og sleper den til Ørje. Arbeidet med å få henne i stand starter 1940/41, og driften som slepebåt tar til igjen.  Båten fyres med ved, en råvare som var lett tilgjengelig under krigsårene. Driften varer frem til 1966. I ett gavebrev i 1969, ble båten gitt til Akergruppen. I 1974 ble den slept til Oslo. Her ble den liggende på land.

I1987 ble båten etter iherdig jobb fra lokale krefter ført over til stiftelsen D/S Engebret Soot. 9. Juli starter ferden hjem igjen- nå på lastebil. I 1991 startet restaureringen, dette var ett samarbeid mellom Indre Østfold arbeidskontor, Marker kommune og stiftelsen. Etter nærmere 30 år på land, fikk D/S Engebret Soot på nytt vann under kjølen 7. juni 1995. Etter dette har båten blitt brukt til Charterturer, og den er ett kjært syn i vassdraget hver sommer.