Ejderns årsmöte

Årsmöte i Museiföreningen Ångfartyget Ejdern
Fredagen den 13 mars 2019 klockan 1900 i Odd Fellows lokaler Ängsgatan 7 Södertälje