Medlemsmöte i Eskilstuna

Medlemsmöte den 3–4 februari med inriktning på bevarandet av vårt flytande kulturarv 

SÅF mötet i Eskilstuna är under ledning av Kjell Nordeman och styrelsen i SÅF som vänder sig till er som är delaktiga och intresserade av ångbåtar. Inriktningen är att mötas och diskutera våra möjligheter från bl a beslutsfattares presentationer att göra livet lättare för ångbåtsägare och speciella ångnördar.

Kontakta per.sjoborg@gmail.com  0705985251 för praktiska frågor och om du har något du tycker vi ska ta med i diskussionerna.

Programmet som det ser ut 29 januari 2024.

SÅFs ångmöte i Eskilstuna 3-4 febr 2024

Lördag i konferensrum på Stadsmuseet

12:15 Öppning och inledning med info om tryckkärlsregler Kjell Nordeman, SÅF
12:30 Digitalt möte ang utbidning TF 75 ånga Björn Wickström Bevara Ångaren Östersund
13:00 Hur vi kan söka ekonomiskt bidrag till nästa år Tove Holm, RAÄ
13:30 Fördelar och exempel med K-märkning av båtar Karolina Matts, SMTM
14:00 Information från Båthistoriska Riksförbundet och om fördelar med samordning av försäkringsfrågor Fredrik Lejonhufvud, BHRF
14:30 Fika, diskussion Alla
15:00 Transportstyrelsen besvarar frågor och informerar om nyheter för vår berörda del av sjöfarten Ingela Turner, TS
16:00 Museets ångverksamhet och körning av maskiner i maskinhallen Jan Burell och ång-volontärerna

Förflyttning och incheckning på hotell

18:30 Gemensam middag i maskinhallen.
Försäljning av medhavda prylar
Alla

 

19:30 Berättelsen om Sveriges äldsta i drift varande ångbåt Gunnar Sundblad, S/S Fortuna

I mån av tid och intresse kan det bli filmvisning av historiska upplevelser

Söndag i maskinhallen (ingång från parkeringen)

09:30 Utbildning av maskinpersonal som önskar öka kunskapen för handhavande av ångteknik Agne Karlander, Mora Maskinteknik
10:00 En resurs för bevarande av sjöfart Jan Berglöw, Stiftelsen Maritimt Kulturarv
10:30 Avslutning, planerade händelser under resten av 2024 Kjell Nordeman, SÅF

För de som önskar finns det möjlighet att efter mötet besöka Roland Öhrn som håller på och färdigställer ett nybygge av en slup nära staden men man behöver åka bil (ev lifta)

Välkomna Styrelsen SÅF / Per Sjöborg