Sickla sluss så kallad vårmönstring – fri slussning

Sickla sluss sk vårmönstring, fri slussning 10-16