Stockholm Steam 2022

Sjöhistoriska museet m fl återupprepar succén från Stockholm Steam 2015 och Ångbåten 200 år 2018.
Lördag 27 augusti ses vi på Riddarholmen för att njuta av så många ångbåtar och ångslupar vi kan få ihop.
Info läggs ut på Facebook på sidan för gruppen Stockholm Steam 2022 – 27 augusti