Svar till: Ångmaskinsprojekt.

Forum SÅF Forum Ångmaskinsprojekt. Svar till: Ångmaskinsprojekt.

#1549
Sven Jönsson
Deltagare

  Jo, man kan använda ämnesrör av gjutgods. Flenmark gör så i sina maskiner, snarast som foder i aluminiumstativ.
  Man får fundera på hur anslutning av slidskåp skall anordnas på ett runt rör.
  Gavlarna kan göras av stål. Någon har gjort med fyra spännbultar som håller ihop gavlarna mot cylinderröret.
  Fast ett gjutet cylinderhus med plan anslutning för slidskåp ser trevligare ut och enklare lösning tror jag. Bosse Stolt har nog några detaljer i gjutgods liggande som han kan sälja.
  Man släpper bara in ånga under en del av slaget, sedan får ånga expandera resten. Fyllning kan vara från 50% till fulltrycksmaskin. Det senare i vinchar, styrmaskiner mm.
  I framläge har man max, kanske 80%, fyllning vid manövrering, för att maskinen skall lätt komma igång. När man sedan kör minskar man fyllningen för att spara ånga. Man länkar in säger man. Kraften minskar inte så mycket.
  Glidlager är det vanligaste. På vevaxeln kan man ha lagerbockar med kullager (tätade gavlar så att man inte får in vatten. Som jag nämnt tidigare så kan man ha en skiva med tapp för vevstakens infästning. Enklare än att göra en vevaxel med “släng” för vevstaken. Dock kan man limma ihop delarna till en vevaxel.
  Svänghjulsdiameter 150-200 mm till en lite maskin kan vara lämpligt.

  När du kommer till panna får du återkomma. Svetsa inte ihop något själv även om du kan!
  Vi rekommenderar att pannor tillverkas med godkända certifikat för tryckkärl. Med nya bestämmelser kan bara auktoriserade företag göra detta. Vi har i stort sätt två leverantörer i ångslupsbranchen f n att vända sig till, Bert Breding och Jens Pettersson.