Svar till: Ångfunderingar

Forum SÅF Forum Ångfunderingar Svar till: Ångfunderingar

#1720
Fam Jens Pettersson
Deltagare

  Hej Juhani!

  Du har förstått detta helt rätt.

  Brukar… Alla har rätt till sin åsikt och vid överhettningens införande omkring sekelskifte 1900 var många skeptiska. Till sjöss har man en sund, men stark skepsis mot nymodigheter och överhettning slog inte igenom lika snabbt som för ångloken, där den å andra sidan gjorde mer eller mindre omedelbar succé.

  Om du med små ångbåtar idag, menar fritidsslupar är det till största delen ett val mellan tro och vetande. Överhettning fungerar bra, och mitt intryck är att den accepteras av allt fler.

  Nyttan av överhettning är större för små anläggningar, än för stora. Den nytta man kan framräkna av ökat energiinnehåll och ökad ångvolym är densamma, oavsett anläggningens storlek. Men i små anläggningar har ångan från pannan en större fukthalt, vilket gör ökningen i energiinnehåll vid överhettning större. Till det kommer att väggförlusterna (cykliskt värmeutbyte med väggar) är större i maskiner av mindre storlek (av rent geometriska skäl).

  Med överhettning minskas bränsleförbrukningen. Man kan alltså dels elda mindre, dels klara sig med en mindre, lättare och billigare ångpanna. I praktiken är minskningen i fritidsslupar av storleksordningen 1/10 á 1/5 (10-20 %). Farhågor för smörjningsproblem visade sig snart överdrivna, redan då det begav sig, och idag är smörjoljorna dessutom av en mycket bättre kvalitet.