Svar till: Hur rengör man en ångpanna?

Forum SÅF Forum Hur rengör man en ångpanna? Svar till: Hur rengör man en ångpanna?

#2800
Fam Jens Pettersson
Deltagare

    Hej på er!

    Inspektionsöppningar skall vara minst 2 ” (DN 50), enligt idag gällande vanliga normer.

    Precis som Johan påpekar är möjlighet till inspektion och rengöring ofta förbisett. Jag instämmer i att det bör finnas tre öppningar ovanför bottenringen, och därtill möjlighet att rengöra eller inspektera eldstadstaket och tubsaten. Dessa positioner är erfarenhetsmässigt utsatta för både beläggningar och korrosion.

    Zinktackor är en bra “försäkring” mot korrosion, men man får då hålla pH-värdet på en måttlig nivå, väl under 10.