Domnarfvet

Fakta om fartyget

Längd18,25 m
Bredd4,12 m
Byggår1863
VarvSödra varvet, Stockholm
Maskinstyrka100 Hkr
BränsleVed
passagerare12

Trafik

Ångfartyget Domnarfvet medverkar vid Runndagarna och vid midsommarfirande i Torsång.

Exempel på turer:
2 timmar, från Tomnäsviken (Ornässtugan) ,runt Flarnö (Runn mot Torsång) eller runt Tyskö (Runn mot Falun) ca 8 sjömi
– l3 timmar Från Ösjön runt flarnö genom lövö älv och ner mot prästö, eller efter önskemål, ca 12 sjömil.
4 timmar, fram och tillbaka till Falun eller runt på “storrunn”

Ångfartyget Domnarfvet

Byggdes för virkestransporter över Dalälven och Runn till Korsnäs. Byggdes i Stockholm och slutmonterades vid Runns strand. Fartygets förste skeppare var nuvarande ägares farfars farfar. Under årens lopp pråmdragare, passagerarfartyg och flottningsbåt men verksamheten upphörde 1975 och s/s Domnarfvet såldes och hamnade i Staberg mellan Falun och Vika. Såldes till Ove Arvidson år 1986.

Domnarfvet beställdes av Stora Kopparbergs bergslag, på en bolagsstämma 20 Juli 1862 för pråmdragning mellan Domnarvssågen och Korsnäs(Falun) Ordern gick till William Lindberg mek. verkstad i Stockholm. Båten skulle levereras i Gefle stundande höst och ha en 16 hkr maskin. Därefter via järnväg till Runn där hon ihopmonterades under vintern.
Jobbet hon utförde var att dra upp till 3 pråmar med sågat virke mellan Domnarfvet och Korsnäs, där lastades virket över till järnvägen för vidare transport till Gefle och sedan ut i Europa.
1886 köpte Bergslaget Skutskärs såg och all exportsågning flyttades till nedre Dalälven, Domnarfvet fick följa med. Där fick hon ett timmervinsch och ny starkare maskin, coumpound från Hernösands mek verkstad, och drog timmer tills flottningen lades ner 1973. 1975 kom hon tillbaka till Runn, ombyggd hytt men ångan i behåll.
1986 köpte nuvarnade ägaren henne och vårdar henne så gott hankan. Mer info finns på fartygets hemsida
Tidigare uppgifter i SÅF:s båtregister:
1863-1886 pråmdragare. 1886-1975 timmerbogserare. 1975-1986 fritidsbåt. 1986- fritidsbåt-charterbåt.
Stora Kopparbergs Bergslag vände sig till Södra varvet i Stockholm för att beställa båten. Namnet Domnarfvet fick den redan på ritningen av konstruktören Kai Agerskov.
Båten levererades i februari 1863 och monterades ihop på plats.
Priset var 21531.70 inklusive montering.