Sveriges Ångbåtsförening

Ångslupen Ewa på land i Smedjebacken. Foto: Magnus Lundgren
ett av de första styrelsemötena i SÅF hölls ombord på Ewa, som då fanns i sjön Wäsman.

Kontaktuppgifter hittar du på en egen sida, även hur man blir medlem finns på en separat sida: Bli medlem

Sveriges Ångbåtsförening bildades 1986 och har som ändamål att främja ångbåtsintresset samt medverka till umgänge och träffar för att sprida ångbåtsägandet och dess glädje genom att:

– Upprätthålla en aktuell fartyg- och slupmatrikel
– Vara behjälplig med teknisk information
– Samla föreningens medlemmar och båtar till träffar
– Verka för att ångmaterielen hålls i drift
– Vara behjälplig med materielanskaffning (bytesbörs)
– Hålla kontakt med berörda myndigheter och därigenom bevaka SÅF:s intressen