Styrelsen 2021

Efter vårt digitala årsmöte så har vi i stort sett samma styrelse som tidigare. Mauno Määttäla avgick som suppleant, vi tackar honom för de år han varit med och bidragit i styrelsearbetet. Mauno kommer fortsatt vara vår representant för dem som vill ha kontakt på finska och även ha en del andra uppdrag i föreningen.

Till ny suppleant valdes Jonas Svantesson. Jonas är ordförande i Mjörns ångbåtsförening, den föreningen har ångaren Herbert och har ett ungdomsprojekt som håller på med ångaren Sanna. Föreningen har även samlat in pengar så att de kan rädda ångmaskinen från Östanå 1s från skrotning. Maskinen, i delar, kommer tillbaka till Sverige från Norge i sommar. Vi hälsar Jonas välkommen in i styrelsen.

Styrelsen består efter detta av:

  • Kjell Nordeman, ordförande
  • Per Sjöborg, vice ordförande
  • Anders Svenson, kassör
  • Ulf Gradén, sekreterare
  • Anne Sofie Eriksson, ledamot
  • Harald Jochnik, ledamot
  • Håkan Johansson, ledamot
  • Boris Wall, suppleant
  • Jonas Svantesson, suppleant