Remiss om ändr av behörighetskrav TSFS 2011:16

Forum SÅF Forum Remiss om ändr av behörighetskrav TSFS 2011:16

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #3798
  Sven Jönsson
  Deltagare

   Transportstyrelsen har infört ytterligare ett sätt att behålla sin behörighet för traditionsfartyg. Det är svårt att skrapa ihop 100 sjödagar under en femårsperiod när man bara kör under sommarhalvåret. Ofta är det idell verksamhet och personer som har andra jobb att sköta.

   Man har nu haft ute på remiss ytterligare ett alternativ att förlänga sin behörighet nämligen att tjänstgöra 28 dagar under de 12 månaderna före behörigheten skall förlängas. Det behöver inte vara i en följd. Man har väl tänkt sig att man koncentrera sig på att jobba ombord det sista året behörigheten gäller för att få ihop 28 dagar. Har man annat jobb kan man kanske ta semester och tjänstledighet.

   Nedan utdrag ur förslagsföreskriften . Bl a har SÅF och Skärgårdsredarna svarat positivt på förslaget i remissen.

   6 kap.
   15 § Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om behörighet som fartygsbefäl för traditionsfartyg kan förlängas, om innehavaren med ett läkarintyg
   som inte är äldre än två år kan visa att föreskrivna krav på syn och hörsel är
   uppfyllda, samt att innehavaren
   1. har tjänstgjort till sjöss som fartygsbefäl på traditionsfartyg i minst
   100 dagar under den senaste femårsperioden, vari högst 4 dagars årligt
   fartygsrelaterat underhåll får ingå,
   2. har fullgjort minst 28 dagars sjötjänstgöring som fartygsbefäl på traditionsfartyg under de sista 12 månadernas giltighetstid för behörigheten,
   3. har utfört arbetsuppgifter som av Transportstyrelsen bedöms som
   likvärdiga med tjänstgöringen under 1, eller
   4. med godkänt resultat genomgått behörighetsförlängande kurs enligt
   bilaga 1.
   Ansökan om förnyelse av behörighet enligt första stycket 2 ska ha inkommit inom två månader efter behörighetens sista giltighetsdatum.
   Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om behörighet som befälhavare
   TF70 inre fart kan i stället för första stycket 4 förlängas genom att innehavaren genomgår en ny utbildning i enlighet med bilaga 3.
   EXTERNREMISS

   3
   TSFS 20:
   16 § Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om behörighet som maskinbefäl för traditionsfartyg kan förlängas, om innehavaren med ett läkarintyg
   som inte är äldre än två år kan visa att föreskrivna krav på syn och hörsel är
   uppfyllda, samt att innehavaren dessutom
   1. under den senaste femårsperioden har tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl på traditionsfartyg i minst 100 dagar, vari får inräknas högst 10 dagars årligt förebyggande och avhjälpande underhåll på ånganläggningen,
   2. har fullgjort minst 28 dagars sjötjänstgöring som maskinbefäl på traditionsfartyg under de sista 12 månadernas giltighetstid för behörigheten,
   3. har utfört arbetsuppgifter som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdiga med tjänstgöringen under 1, eller
   4. med godkänt resultat genomgått en behörighetsförlängande kurs
   enligt bilaga 1.
   Ansökan om förnyelse av behörighet enligt första stycket 2 ska ha inkommit inom två månader efter behörighetens sista giltighetsdatum.
   Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om behörighet som teknisk chef
   TF75 ånga kan i stället för första stycket 4 förlängas genom att innehavaren
   genomgår en ny utbildning i enlighet med bilaga 4

  Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.