Beräkningsprogram för ångmaskiner, med mallar

Beräkningsprogram för ångmaskiner är insänt av Yngve Ström. Dessa överslagsberäkningar är hämtade ur Carl Abraham Bergströms “Fartygsmaskiner”.

Du hittar mallarna som bilagor nedanför texten. Excel mallarna är gjorda av Bengt “Cello” Persson

Beräkningsmallen för kompoundmaskin går att använda för överslagsberäkning av trippelmaskiner också.
Dessa beräkningsmallar är överslagsberäkningar där man räknar fram adiabaten i indikatordiagrammet. Ångförbrukningsdelen är ej helt automatiserad utan man får själv välja lämpligt värde ur ångtabellen som finns på kalkylbladet och skriver in detta i rutan valt värde.
Det är några fler värden som skall fyllas i bl.a. hur tät man anser att maskinen är. Detta framgår om man läser igenom beräkningen. Effektberäkningen fungerar emellertid helt automatiskt.
Vill man få en nogrannare beräkning av flerstegsmaskiner kan man tillämpa beräkningsmallen för encylindrig maskin och utgå från tryckskillnaderna i recievertrycken etc.
Hälsningar: Cello

För att underlätta för dig som ska använda beräkningsmallarna så har Hans Brattberg hjälpt oss med en instruktion, se nedan.

Attachments